top of page
Untitled1_srcset-large.jpg

MAG. PSYCH. INETA LAZDĀNE

PAR MANI

Impresionisms man tuvākais mākslas virziens, mans dzīves stils un dzīves uztvere.

Baudu attiecības ar ģimeni, ar draugiem, ar kolēģiem, ar klientiem.

Baudu kustības prieku – slēpošanā, nūjošanā, skriešanā, peldēšanā un jogošanā.

Baudu mākslu visās tās izpausmēs.

Izglītība, t​ā nebeidzas nekad, jo nekad viss līdz galam nebūs zināms par cilvēku, par tā

iekšējo pasauli, tāpēc esmu nepārtrauktā mācību un izzināšanas procesā.

IZGLĪTĪBA

1994.-1998.g.LU PSIHOLOĢIJAS PEDAGOĢIJAS FALUKTĀTE, bakalaura grāds psiholoģijā

1998.-2000.g LU PSIHOLOĢIJAS PEDAGOĢIJAS FAKUTĀTE, MAĢISTRA grāds psiholoģijā

2002.-2006.g INDIVIDUĀLPSIHOLOĢIJAS INSTITŪTS

2014.-2015.g ALI INSTITUTE SISTĒMISKĀS KONSTELĀCIJAS METODES APGŪŠANA

2014.-2019.g RĪGAS GEŠTALTA INSTITŪTS, GEŠTALTTERAPEITS

PIEREDZE

1995.-1998. PSIHOLOGS pieaugušo grupās valodas apmācību procesā

1998.-2005. Āgenskalna sākumskola, skolas psihologs

2004.-2010. Ģimeņu psiholoģiskā atbalsta centrs LĪNA, psihologs

2008.-2009. Supervizors Individuālpsihologijas institūtā

Kopš 2003. gada darbs privātpraksē ar pieaugušajiem individuāli un pāru konsultācijās

INDIVIDUĀLPSIHOLOĢIJA

Individuālpsiholoģijas pamatlicējs ir Alfreds Adlers. Viens no galvenajiem konceptiem, uz ko balstās individuālpsihologijas filozofija ir holisms, tas nozīmē, ka cilvēks ir vienots vesels, - viss, kā un kas, notiek cilvēkā, ir savstarpēji saistīts. Katra mazā detaļa stāsta par lielo veselumu. Katrā cilvēka kustībā,, žestā, runā, uzvedībā izpaužas viņa dzīves stils. Tas atspoguļo kā cilvēks uztver lietas, pasauli, citus un sevi tajā. Privātā loģika, kas ir unikāla katram cilvēkam un kalpo, kā drošs kompass šajā dzīvē, kas norāda, brīdina par lietām , no kurām jābēg un lietas, uz kurām jātiecas, citiem vārdiem sakot, māca izvairīties un tiekties uz situācijām, kas sekmē attiecīgās sajūtas. Savas privātās loģikas jeb kļūdainās domāšanas apzināšanās ir individualpsihologijas terapijas pamatā. Mūsu uztvere ietekmē mūsu domas, sajūtas un uzvedību, tās ir savstarpēji saistītas. Mainot cilvēka uztveri, mainās domāšana, mainās sajūtas un līdz ar to uzvedība, kā rezultāta arī dzīves kvalitāte. Ir svarīgi mainīt fikcijas, kas ierobežo un ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Viena no individuālpsihologijas pamatidejām ir līdzvērtība, kas ir neatņemama sastāvdaļa konsultēšanas procesā. Psihologs un klients ir līdzvērtīgi savā starpā, līdzīgi kā jebkurš cilvēks uz pasaules. Individuālpsihologijas terapija balstās uz dzīves stila apzināšanos, iedrošinājumu un sociālās intereses vairošanu. Terapijas procesā klients saņem iedrošinošu, līdzvērtības un cieņplilnu attieksmi, neiztrūkstošs ir humors un katra iekšējo resursu apzināšanās, jo katrā cilvēkā ir visas atbildes, psihologa vai psihoterapeita uzdevums ir palīdzēt šīs atbildes atrast. Ticība, ka katrs cilvēks ir radošs un bagāts ar iekšējiem resursiem, paver cilvēka spārnus, lai katrs varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

INDIVIDUĀLPSIHOLOĢIJA

Geštaltterapija

Apgūstot geštaltterapiju, es iemācījos labāk saklausīt sevi, savas sajūtas, līdz ar to labāk apzināties savas vajadzības. Tā iemācīja man būt kontaktā pašai ar sevi un citiem. Tas, savukārt, ļauj man labāk saprast un apzinātāk izdarīt izvēles un būt iekšējā harmonijā. Šo savu pieredzi kā vērtīgu redzu darbā ar klientiem. Ne velti geštaltterapijas apakš nosaukums varētu būt kontakt terapijā. Terapija, kas dod iespēju attīstīt spēju būt labākā kontaktā ar sevi un līdz ar to arī otru, iemāca būt uz kontakta robežas, kas rada patiesas tuvības esamību. Mūsdienu cilvēks bieži vien galvenokārt dzīvo ‘’galvā’’, racionāli pieņemot lēmumus, izskaidrojot visu apkārtnotiekošo, izslēdzot emocijas un jebkādu jušanu. Šādi dzīvojot, bieži vien arī nepamana, ka noved sevi nelaimīgumā, veselības problēmās, jo ilgstoši ignorē savas vajadzības un izstumj savas jūtas. Caur geštaltterapijas pieeju ir iespējams ienest vairāk dzīvības, vairāk sevis sajušanas un vairāk sevis apzināšanās. Tas ļauj atbildīgāk, apzinātāk un veiksmīgāk organizēt savu dzīvi, pieņemt atbilstošus lēmumus, būt labākā saskaņā ar sevi un gala rezultātā sajusties laimīgāk!

bottom of page