SENTENCES

Personības, kas mani iedvesmo

 • Ar mums notiek tas, kam mēs ticam. A.Adlers
 • Nav pagātnes, nav nākotnes, ir tikai tagadne. Svarīgs ir tikai tas, kas notiek šobrīd. E.Tolle
 • Ir cilvēki, kas tā vietā, lai dzīvotu skaisti, izvēlas dzīvot upura dzīvi.
 • Visu dzīvē nevar paveikt neviens, Tev ir jāizvēlas dažas lietas, kuras noteikti jāizdara Tev - tavējās! J.Rubenis
 • Tikai pamazām Tu kļūsti apzinātāks, uzmanīgāks, vērīgāks. J.Rubenis
 • Labākais, ko mēs varam izdarīt to labā, kurus mīlam, - ir pašiem kļūt laimīgiem.  Alens
 • Galvenais nevis tas, ko ar mani ir izdarījuši, bet ko es pats iesāku ar to, ko ar mani ir izdarījuši. Sartrs
 • Tieši tajā brīdī, kad es sevi pieņemu tādu, kāds es esmu, es kļūstu spējīgs mainīties. K.Rodžerss
 • Tas, kuru neklausās, tieksies kliegt nevis klusēt.. S.Gingers
 • Laba sirds, - vairāk cilvēks nevar sasniegt. Rainis
 • Bērnu un pusaudžu neveiksmes reizēm pieaugušajiem šķiet komiskas, bet pieaugušo neveiksmes smieklīgas šķiet Dievam. Fr.Perlzs
 • Piepūle ir auglīga tikai tad, ja tā noslēdzas priekā. S.Gingers
 • Ļaunums rodas no bailēm un pretestības. (K.G.Jungs)
 • Ja rūpes par savu iekšējo pasauli uzticu kādam citam, tad manī dzīvo kāds cits (I.Paičš)